Newsletter

Neinvazivní cévní vyšetření

Naše služby » Neinvazivní cévní vyšetření

 • Ukázka výsledku
  Ukázka výsledku
 • Ukázka zhodnocení průchodnosti, stavu a stáří cév
  Ukázka zhodnocení průchodnosti, stavu a stáří cév
 • Ateroskleroticky postižená tepna
  Ateroskleroticky postižená tepna

Neinvazivní cévní vyšetření pomocí přístroje Max Pulse.

Co vše pomocí měření zjistíme:

 • HRV tachogram zaznamenává kolísání srdeční tepové frekvence během měřených tří minut. Dokáže odhalit tachykardii (zvýšená srdeční frekvence) nebo bradykardii (snížená srdeční frekvence), případně srdeční arytmii
 • Tepovou frekvenci
 • Spektrální analýzu variability srdeční frekvence zaznamenává celkový spektrální výkon, pokles může znamenat sníženou schopnost termoregulace a může souviset s hormonální dysbalanci, vysoká hodnota může značit až chronický stres
 • Vyváženost autonomního nervového systému - jeho hlavní úlohou je dodržování stálosti vnitřního prostředí lidského těla. Podle zvýšené činnosti jedné z jeho větví lze vyvodit předpoklad k rozvoji obezity, diabetu 2. stupně, infarktu myokardu nebo cévní mozkové příhody apod. a doporučit úpravu životosprávy k eliminování těchto jevů
 • Výkonovou spektrální hustotu - hodnotí jednotlivé komponenty celkového výkonu
 • Úroveň stresového zatížení - ukazuje míru hladiny fyzického a psychického stresu a míru odolnosti
 • Stresové skóre: je určeno po analýze všech stresových faktorů. Čím vyšší hodnota (k hodnotě 100), tím je organismus více stresován a naopak
 • Celkový stav cév znázorňuje zastoupení jednotlivých typů stavu cév a míru jejich poškození a stav krevní cirkulace
 • Indexy vypočítané z APG křivky vypovídá o stavu a stavu stáří cév, hodnotí srdeční výkon a pružnost tepen
 • Krevní cirkulaci a stav cév

 

Co byste měli vědět ohledně měření?

 • Není vhodné pro lidi s kardiostimulátorem
 • Měření se doporučuje v ranních hodinách
 • Nekouřit a nepít kávu vč.kofeinových nápojů cca 3 hodiny před měřením
 • Nepít alkohol alespoň 1 den před měřením
 • Nejíst před měřením

 

Pro naše klienty je dostupná nejnovější grafika a prostředí verze SW Max Pulse.

 

Pro koho je toto vyšetření vhodné?

 • Pro všechny ženy i muže
 • Pro všechny věkové skupiny

 

Dále při:

 • Nadměrném stresu
 • Chronické únavě
 • Vysokém krevním tlaku
 • Kouření
 • Nadváze (obezita)
 • Cukrovce
 • Bolestech hlavy/migrény
 • Nízké fyzické aktivitě
 • Problémech s pamětí a koncentrací
 • Nevhodném způsobu stravování
 • Vysoké hladině cholesterolu

 

Špatná průchodnost cév může vést k ATEROSKLERÓZE, která je nejčastější příčinou kardiovaskulárních onemocnění.

ATEROSKLERÓZA je onemocnění charakteristické ukládáním tukových částic do cévní stěny. Tento proces může vyústit v celkovou cévní neprůchodnost s nebezpečím vzniku infarktu myokardu, nebo cévní mozkové příhody.