Newsletter

Diagnostika těla MFK

Naše služby » Diagnostika těla MFK

Co to je metoda MFK:

(manuální fyzioterapeutická korekce)

MFK metoda je unikátní propojení umění a znalostí terapeutů s nejmodernějším počítačovým softwarem. Počítač neléčí, ale zobrazuje oslabené funkce pohybového systému. Pro fyzioterapeuta je pomůckou, navigací, která mu pomáhá najít optimální cestu. Terapeut proces léčby startuje, počítač naviguje a pacient se léčí.

Léčba v souladu s technikou:

Díky počítači přesně víme, které části vašeho těla se máme v dané chvíli věnovat. Zvolíme vhodnou fyzioterapeutickou techniku.

MFK nabízí komplexní řešení:

„Přijde-li pacient, že ho bolí rameno, většina fyzioterapeutů se zaměří právě na něj. Ale problém bývá i v jiných částech těla, pro člověka nepostřehnutelných. Program MFK vyhodnotí veškeré kombinace a ukáže velmi rychle, kde hledat příčinu bolesti u konkrétního jedince. V tom je nenahraditelný,“ Kombinace fyzioterapie a počítačového programu na pacienta nahlíží jako na celek. Aby byl pohybový systém funkční, je nutné ho udržovat v rovnovážném stavu.

Jednoduché vyšetření:

Chceme-li zjistit jak fungují svaly, musíme k tomuto účelu použít takovou vyšetřovací metodu, která objasní jak svaly fungují. Nestačí pouze vyšetření pohledem a pohmatem. „Na základě praktických zkušeností je dokázáno, že jakkoli narušený nebo změněný sval má sklony k častější a větší unavitelnosti. Naopak zdravý sval je pro člověka oporou, zajišťuje mu spolehlivost a pružnost.“

Prvním krokem je jednoduché kinetické vyšetření svalů. Budete se řídit pokyny fyzioterapeuta, vyšetření je nenáročné a nebolí. Pro klienta je důležitá zpětná vazba a názorná prezentace jednotlivých vyšetřovacích úkonů na obrazovce.

Terapie šitá na míru:

MFK Systém poskytuje terapeutovi informace o vztazích funkčních poruch pohybu pacienta. Terapeut může použít stimulaci reflexních bodů, aplikaci tepla a chladu, ovlivňovat citlivé zóny ve středu svalu, provádět různé druhy svalové masáže, mobilizace kloubů, ostatní měkké techniky a elektroléčebné procedury jako ultrazvuk, laser nebo aplikace podpůrných technických pomůcek, popřípadě cvičení nebo psychosomatický rozbor či vhodný rozhovor dle aktuálního psychosomatického nálezu.

Efektivní kontrola a přehledná anamnéza:

Pomocí svalového testu je možné ověřit reakci svalu na léčbu. Tuto část lze využít ve prospěch pacienta a vhodně se rozhodnout o potřebě a četnosti dalších terapií. Pomocí počítačového programu je možné vytvářet zápis anamnézy v obrazové i dotazníkové formě a sledovat její historii.

Co vše měření zahrnuje:

  • Stanovení anamnézy
  • Vyšetření
  • Diagnostiku
  • Terapii a kontrolu