Newsletter

Éčka

Potravinářské přídatné látky (aditiva) jsou látky, které se běžně přidávají do potravin kvůli vylepšení, nebo zachování jejich trvanlivosti, vzhledu, konzistence, chutě a vůně. Přítomnost látek přídatných, které byly v potravině použity, musí být uvedena na obale, a to v sestupném pořadí podle toho, v jakém množství jsou v potravině obsaženy.

Zdroje potravinářských aditiv:

  • Aditiva přírodního původu ( například barviva a zahušťovadla ze semen)
  • Aditiva identická s přírodními (jsou vyráběná synteticky, nebo pomocí mikroorganismů - například barviva, antioxidanty)
  • Aditiva získaná modifikací přírodních látek (zahušťovadla, emulgátory z jedlých olejů, sladidla - sorbitol)
  • Aditiva syntetická (barviva - tartrazin, chinolinová žluť, antioxidanty - BHA, BHT, sladidla - sacharin)

Pokud by mohla mít látka nepříznivý vliv na zdraví člověka, musí být tato skutečnost uvedena na obale!

Identifikace číslem E znamená kód, pod kterým je přídatná látka označována v mezinárodním číselném systému. Číselný kód E je kód, pod kterým je přídatná látka označována úplně stejně na celém světě. Podobný číselný systém má Evropská unie i INS Codex Alimentarius. INS vychází ze systému EU.Označení kódem E rovněž znamená, že aditivní látka prošla hodnocením své bezpečnosti.

Informace o aditivech najdete na webu ferpotravina.cz